(placeholder)

"Lys, lys levende" er en musikal som har sitt utgangspunkt i Kristiansand Frikirke. Idéen og manus til forestillingen er det Randulg Roaldsnes som hadde. Han knyttet til seg Tore Thomassen og Jan Gossner for å skrive sangtekstene, og litt etter litt ble det en halvannen times forestilling som innbefatter barn og voksne.

Jon Kleveland har skrevet musikken, og i dag foreligger hele forestillingen på CD og kan også lastes ned fra Itunes og streames.


Handlingen i musikalen utspiller seg i Jerusalem i tiden

før Jesus blir korsfestet og frem til påskemorgen.

Selv om Jesus selvfølgelig er hovedpersonen i synge-

spillet, ser vi aldri Jesus på scenen. Vi følger Jesu siste

dager gjennom hans familie, disiplene og folkemengden.


Musikalen er skrevet for at den skal kunne oppføres i

kirker og bedehus. Den er et familieprosjekt som

forener menighetsliv og forkynnelse på en sterk og

gripende måte. Her er både barn, ungdom og voksne

med. Her er voksenkor og barnekor i skjønn forening.


Dersom din menighet ønsker å sette opp forestillingen

foreligger manus og regi i et hefte som kan kjøpes i

Kristiansand Frikirke.

Det foreligger også singbacker, slik at hele forestillingen

kan fremføres uten "live" musikk.


Notene kan lastes ned fra musikkentreprenørenes

hjemmeside. Se her.


CDen koster kr 169,- og kan bestiller her:

post@musikkent.no


Last ned CDen på Itunes.

Stream CDen på Spotify.

Lys, lys levende

En påskemusikal for hele familien

"Lys, lys levende" er en påskusikal for hele familien. For voksenkor, for barnekor - for voksne solister og for barn. Nå foreligger hele musikalen på CD og for nedlasting og streaming. Singback kan du kjøpe hos Musikkentreprenørene og notene kan du laste ned her.